12 August 2011

break

it came
hohoho
get ready to get sore, my dear feet
oh, yeah...oh, yeah...
~(**, )~~

4 comments:

bujal X said...

nak berlari ke mana?

Sayid Ann Ima said...

xde ke mana
keluar jalan2 saja
hehe
X)

Sarkasiz said...

oh oh yeah..
eh..
ingatkan lagu tadi

Sayid Ann Ima said...

haha
pelik2 je lagu
lolz
XD